Rzeszowski Inkubator Kultury - logo

Hotel Fryderyk,

Autor: Owcina Amedeo (Dania)

Rok powstania: 2013