Rzeszowski Inkubator Kultury - logo

Mural powstał z okazji 120 rocznicy urodzin Franciszka Kotuli (1900 – 1983) wybitnego etnografa i znawcy kultury ludowej z podkarpacia. Jego portret został wzbogacony przedstawieniem ludowych wzorów rzeszowskich.

Autor: Live Media Crew

Rok powstania: 2020