Rzeszowski Inkubator Kultury - logo

Portret imiennika ulicy – Stanisława Wyspiańskiego, znanego dramaturga i malarza okresu Młodej Polski.

Autor: Arkadiusz Andrejkow.

Rok powstania: 2019