Rzeszowski Inkubator Kultury - logo

Murale na garażu Estrady Rzeszowskiej przedstawiają związanych z Rzeszowem: muzyka Tadeusza Nalepę oraz fotografa Edwarda Janusza. Twórcą portretów powstałych z okazji festiwalu Breakout Days jest Arkadiusz Andrejkow.

Rok powstania: 2016