Rzeszowski Inkubator Kultury - logo

Rewitalizacja ściany podwórza. Formy graffiti w wykonaniu Michała Czerki oraz Dominika Morynia.

Rok powstania: 2018