Rzeszowski Inkubator Kultury - logo

Rzeszowski Inkubator Kultury zainicjowany w ramach Wschodu Kultury, w czerwcu 2013 roku, to długofalowy projekt realizowany w murach Estrady Rzeszowskiej. Od grudnia 2013 roku Inkubator jest działem organizacyjnym w Estradzie Rzeszowskiej.

Naszą misją jest wspieranie oddolnych inicjatyw w zakresie szeroko pojętej kultury, działań społecznych i animacyjnych w Rzeszowie oraz regionie, poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, dyskusji, wydarzeń artystycznych, partnerstw, czego wynikiem ma być oddziaływanie na rozwój przyszłych twórców i odbiorców kultury. W tym celu proponujemy własne działania oraz programy szkoleniowo-warsztatowe, zarówno dla pojedynczych osób jak i grup, które pod naszym okiem zapragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kultury.

Nieustannie nawiązujemy współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami zarówno z lokalnego podwórka, ale też z całego kraju, na nawet spoza jego granic. Należy przy tym wspomnieć, że Rzeszowski Inkubator Kultury nie jest organizacją pozarządową, co oznacza, że nie ubiegamy się samodzielnie o granty. Nie możemy także służyć innym podmiotom naszą osobowością prawną. Formalnie jednak możliwość wsparcia animatorów i zainteresowanych inicjatyw oferuje Estrada Rzeszowska.

Najchętniej działamy w sześciu kluczowych dla nas obszarach tematycznych.

Po pierwsze - wsparcie młodzieży.

Działalność Rzeszowskiego Inkubatora Kultury jest skierowana szczególnie do młodych w przedziale wiekowym od 13 do 30 lat. W naszej wizji świata to właśnie ludzie młodzi są najważniejszym kapitałem społecznym. Wierzymy, że uświadomienie im, jak duże znaczenie mają inicjatywy lokalne w tworzenie kultury od podstaw. Model ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w ich codziennym życiu, pracy i nauce.

W jaki sposób to robimy?

Z jednej strony oferujemy projekty stworzone i realizowane specjalnie dla nich. Doskonały przykład stanowią inicjatywy "Rzeszowskie ASY" czy "Młodzież (dla) Miasta". Z drugiej zaś oczekujemy od nich zaangażowania i indywidualnych pomysłów, na potrzeby realizacji których oddajemy naszą przestrzeń.

Po drugie - wsparcie organizacji pozarządowych.

Rzeszowski Inkubator Kultury oferuje wsparcie w obszarze pozyskiwania grantów, dodatkowych źródeł finansowania działalności własnej, np. współpraca z biznesem czy crowdfunding. W naszej ofercie znajduje się także możliwość użyczenia przestrzeni biurowej i warsztatowej. Dysponujemy przestrzenią blisko 110m2, które z powodzeniem mogą posłużyć NGO-som na spotkania, realizację własnych inicjatyw oraz do osiągania założonych celów statutowych. Przestrzeń może zostać udostępniona jako open space lub co-working.

Po trzecie - mentoring.

Stawiamy na budowanie relacji mistrz-uczeń. Mamy świadomość, że dla młodych artystów, animatorów czy aktywistów pierwszą i nierzadko najtrudniejszą barierę stanowi nawiązanie kontaktu. Oferujemy przyjazną atmosferę, otwartość, poradę i dobre słowo, poparte naszym doświadczeniem i umiejętnościami naszej kadry oraz zaprzyjaźnionych z nami osób. W inkubatorze ci wszyscy chętni i utalentowani mają szansę na to, by spotkać swoich mistrzów z najróżniejszych dziedzin.

Po czwarte - wolontariat na rzecz kultury.

W ramach uruchomionej niedawno Akademii Wolontariatu oferujemy szkolenia dla wszystkich tych niespokojnych dusz, które cenią aktywność pozaszkolną, pozauniwersytecką lub pozazawodową. Jesteśmy na etapie wdrażania modeli rozwoju wolontariatu skierowanego specjalnie dla Rzeszowa.

Po piąte - partnerstwo.

Stawiamy sobie za cel budowanie osi współpracy kultury i biznesu. Hasło: Rzeszów - stolica innowacji ma doskonały i aktywnie wykorzystywany potencjał biznesowy. Zarówno gotowe, dojrzałem biznesy, jak również wszystkie start-upy - wszystkie inicjatywy mogą liczyć na wsparcie uczelni wyższych i samorządu miasta.

My dostrzegamy w tym ogromną szansę na wsparcie dla kultury. Bardzo wiele w jej sferze już się dzieje, a wiele nowych i niezwykle interesujących modeli współpracy ma szansę na realizację. Know-how, którym dysponuje miasto Rzeszów w tym obszarze stanowi unikatową w skali kraju bazę wiedzy, którą z korzyścią dla nas możemy - i chcemy - się dzielić.

Po szóste - realizacja przedsięwzięć własnych Inkubatora i udostępnianie przestrzeni.

Menu

Kontakt

Rzeszowski Inkubator Kultury
ul. Jagiellońska 24
35-025 Rzeszów

pon.-pt.:
8.30 - 16.30

17 853 80 04 fax: 17 853 80 13
Napisz do nas