Rzeszowski Inkubator Kultury - logo

  • Tu jesteś:
  • Inkubator Kultury
  • Galeria
  • Wykłady "Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej

Wystawa plenerowa "Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej - wykłady

29.10.21 r. Wykład Joanny Kluz „Społeczność żydowska w krajobrazie miasta, na przykładzie historii łańcuckich Żydów”

5.11.21 r.  Wykład Marty Wójcik  „Życie codzienne rzeszowskich Żydów w latach 30. XX wieku, na łamach czasopisma Przegląd Rzeszowski. Bezpartyjny tygodnik żydowski”

12.11.21 r. Wykład prof. Wacława Wierzbieńca "Kultura galicyjskich Żydów w XIX i XX wieku. Na ile jeszcze obecna? czy zapomniana?"