Rzeszowski Inkubator Kultury - logo

Odporność psychiczna a skuteczność i dobrostan
29.03
Gr. I – 11:00
Gr. II – 16:00
Świat jest kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały. Nasze układy nerwowe wspierają nas jak mogą w radzeniu sobie ze stresem i przetrwaniu sytuacji trudnych. Często jednak chcemy czegoś więcej od życia niż tylko przetrwać. Chcemy ponosić mniej kosztów osobistych, by móc lepiej spać, poprawić swoje samopoczucie, relacje, skuteczność osobistą, czy zawodową. I dlatego warto zgłębić temat naszych reakcji na stres i konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nim oraz dowiedzieć się czym jest odporność psychiczna. Świadomość jaki mamy poziom odporności/wrażliwości psychicznej oraz podejmowanie w codziennym życiu i pracy odpowiednich działań może być nie tylko przyjemnością i ciekawą przygodą, ale także potrafi zwiększyć naszą skuteczność nawet do 25%.
Spotkanie odbędzie się w formie warsztatu z Olą Chodasz, konsultantką odporności psychicznej licencjonowaną przez AQR International, z 20-letnim doświadczeniem angażującej pracy z grupami. Będzie zawierać elementy wiedzowe, ale także praktyczne ćwiczenia i rozmowy w podgrupach, co da okazję do poznawania się, wymiany doświadczeń i budowania relacji. Zapraszamy z otwartością i w wygodnych strojach (będą ćwiczenia ruchowe i oddechowe).
Więcej o prowadzącej:
Ola Chodasz – od 20 lat prowadzi angażujące warsztaty i wydarzenia dla biznesu i innych sektorów m.in. z zakresu integracji, komunikacji, współpracy i odporności psychicznej (licencjonowana konsultantka kwestionariusza odporności MTQ, AQR International). Pracuje offline i online, po polsku i angielsku, z grupami kameralnymi i do 200+ osób. Jest certyfikowaną trenerką PTP, STOP, superwizorką i nauczycielką metody #AppliedDRAMA, specjalistką #OpenSpaceTechnology. Szkoli inne osoby pracujące z grupami (www.ola.chodasz.pl). Równolegle do pracy trenerskiej i facylitacyjnej od czasu studiów angażuje się społecznie - zarządzała, tworzyła i realizowała projekty w organizacjach pozarządowych, działających w Warszawie, ale także na Podkarpaciu, gdzie mieszkała 12 lat.
Szkolenie bezpłatne. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kontakt@inkubatorkultury.eu
Liczba miejsc ograniczona.
Wydarzenie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).
Психічна стійкість: ефективність і благополуччя
29.03.2023
Група І – об 11.00 год.
Група ІІ – о 16.00 год.
Світ є крихким, неспокійним, незв’язним і незбагненним. Наша нервова система підтримує нас , як може, у боротьбі зі стресом і виживанні в складних ситуаціях. Однак часто ми хочемо від життя більшого, ніж просто вижити. Ми хочемо нести менше особистих витрат, щоб мати можливість краще спати, поліпшити наше самопочуття, стосунки, особисту чи професійну ефективність. І тому варто дослідити тему нашої реакції на стрес і конструктивні способи боротьби з ним, а також з’ясувати, що таке психічна стійкість. Знання нашого рівня психічної стійкості чи вразливості і вжиття відповідних дій у повсякденному житті та роботі, може бути не лише задоволенням і цікавою пригодою, але також може підвищити нашу ефективність навіть до 25 %.
Зустріч відбудеться у формі семінару з Ольгою Ходаш - консультанткою з психічної стійкості, ліцензованої AQR International, з 20-річним досвідом захоплюючої роботи з групами. Семінар міститиме елементи знань, практичні вправи і бесіди в підгрупах, які дадуть можливість пізнати один одного, обмінятися досвідом та налагодити стосунки. Запрошуємо з відкритістю до нового та в зручному одязі (будуть рухові і дихальні вправи).
Детальніше про ведучу.
Ольга Ходаш 20 років проводить захоплюючі семінари і заходи для бізнесу та інших секторів, між іншим, у сфері інтеграції, комунікації, співпраці та психічної стійкості (ліцензована консультантка анкети зі стійкості MTQ, AQR International). Працює офлайн, онлайн польською і англійською мовами у малих групах та групах 200+ осіб. Ольга є сертифікованим тренером PTP, STOP, викладачем методу #AppliedDRAMA, спеціалісткою #OpenSpaceTechnology. Навчає інших тренерів, які працюють з групами (www.ola.chodasz.pl). Паралельно з тренерською і фасилітаторською діяльністю зі студентських років вливається в суспільну роботу: керувала, створювала і реалізовувала проєкти в неурядових організаціях, діючих у Варшаві і на Підкарпатті, де мешкала 12 років.

Kalendarz

LUTY 2024

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29