EN
Estrada Rzeszowska
Estrada Rzeszowska Facebook
Kalendarium
Powrót
11.03.2019, 18:00

[ENGLISH VERSION BELOW]

ZAJĘCIA #1 - 11 marca 2019, godz. 18:00 - 21:00

Spotkanie organizacyjne. Zachęcamy do przyniesienia bloku rysunkowego oraz kilku różnej twardości ołówków. Można także skorzystać z przygotowanych przez nas arkuszy.

Losujemy temat przewodni, np. przysłowie, metafora itp. po czym następuje moderowany przez prowadzących zajęcia proces twórczy.

Na zakończenie zajęć odbędzie się luźna dyskusja na temat przygotowanych prac oraz emocji, które towarzyszyły przygotowaniu szkiców / rysunków i związane były z tematem przewodnim.

---------------------------------------------------------------
Arteterapia i fototerapia to cykl składający się z 16 warsztatów (po 8 w każdym bloku), realizowanych w poniedziałkowe wieczory w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury.

Zajęcia skupiać będą się na metodach wyładowywania emocji poprzez sztukę. Poprzez te zajęcia podejmujemy próbę podkreślenia, jak ważną rolę w procesie twórczym odgrywa własna wizja i osobowość, ponad samym warsztatem czy utartymi schematami tworzenia.

W cyklu arteterapii priorytetowymi czynnikami są kreatywność oraz własne odczucia uczestnika, a także możliwość nieskrępowanego działania budującego relację twórcy z tworzywem.

Wprost - relaksacja poprzez sztukę.

Prowadzenie zajęć:
Aleksandra Guzek - Absolwentka Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na kierunku Sztuka i Projektowanie. Obecnie studiuje Grafikę na Uniwersytecie Rzeszowskim.
-------------------------------------------------------------
Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Zachęcamy do rejestracji - zainteresowane osoby prosimy o wiadomość pod adres: bilety@estrada.rzeszow.pl

W warsztatach mogą uczestniczyć osoby w wieku 15+
---------------------------------------------------------------
Koszt udziału 1 osoby:
Pierwsze zajęcia tylko 7 zł
Każde kolejne - 10 zł
Udział w 8 blokach arteterapii lub fototerapii - 55 zł
Udział w 16 blokach artereapii oraz fototerapii - 100 zł

***********************************************************************
CLASS # 1 - March 11, 2019, 18:00 - 21:00

Organizational meeting. We encourage you to bring a drawing block and several different hardness pencils. You can also use the sheets prepared by us.

We draw a theme, for example a proverb, a metaphor, etc. followed by a creative process moderated by the lecturers.

At the end of the class, there will be a loose discussion about the prepared works and emotions that accompanied the preparation of sketches / drawings and were associated with the theme.

-------------------------------------------------- -------------
Artetherapy and phototherapy is a cycle consisting of 16 workshops (8 in each block), implemented on Monday evenings in the Rzeszowski Inkubator Kultury - RIK.

Classes will focus on the methods of unloading emotions through art. Through these classes, we try to emphasize the importance of the vision and personality in the creative process, above the workshop itself or the usual schemes of creation.

In the art therapy cycle, the priority factors are creativity and the participant's own feelings, as well as the possibility of unhampered action that builds the creator's relationship with the material.

Wprost - relaxation through art.

Conducting classes:
Aleksandra Guzek - A graduate of the Academic High School in Rzeszów in the field of Art and Design. Currently, he studies Graphics at the University of Rzeszów.
-------------------------------------------------- -----------
The number of seats at the workshop is limited.

We encourage you to register - interested parties please send a message to: bilety@estrada.rzeszow.pl

People aged 15+ may participate in the workshop
-------------------------------------------------- -------------
The cost of participation of one person:
The first classes only 7 PLN
Each subsequent - PLN 10
Participation in 8 blocks of art therapy or phototherapy - 55 PLN
Participation in 16 blocks of arteries and phototherapy - PLN 100

Projekty
Więcej
 • AKADEMIA WOLONTARIATU
Galeria
Więcej
 • PIERWSZA GALERIA - AKWARIUM
Partnerzy
 • Estrada Rzeszowska
 • MKiDN
 • Wschód Kultury
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Kultura w Rzeszowie
 • Strony WWW Rzeszów
 • Rzeszowie ASY
 • Rzeszowska Akademia Fotografii
 • Erasmus+
 • INPRO
inkubatorkultury.eu, ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Facebook widget
Newsletter

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.