Rzeszowski Inkubator Kultury - logo

  • Tu jesteś:
  • Inkubator Kultury
  • Galeria
  • Wystawa plenerowa "Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej

23.10.21 r. Spacer I „Sylwetki zasłużonych Rzeszowian żydowskiego pochodzenia” 

Prowadząca Marta Wójcik

24.10.21 r. Spacer II „Przywracamy pamięć o żydowskich cmentarzach”

Prowadząca Marta Wójcik

30.10.21 r. Spacer III „Ostatnia droga”

Prowadząca Marta Wójcik

Foto: Lucjan Szmuc

Wystawa "Pełno ich nigdzie" powstała w 2017 roku we współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami w Oslo. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.